Go to Top

Cum se calculeaza bonusul?

Ceea ce trebuie să stim în primul rând este faptul că distribuitorii Gano Excel cumpără produsele cu 3 RON per 1 PV. Dvs. cumpărati de la Gano Excel produse cu 3 RON / 1 PV, iar Gano Excel vă returnează 1 PV la valoarea de 1 RON (diferenta se constituie în costuri de fabricatie, ambalare, transport, taxe si impozite pentru Gano Excel).

Bonus de performantă în grup 5%-20%

Compania Gano Excel Malaezia este cea care calculeaza bonusul si cea care face plătile online.

Bonusul se calculează în procente, din Total CV (Total Commission Value = volum comisionabil) si nu din Total PV (Totalul Punctelor Valorice)!

Pentru a simplifica calculul dumneavoastră si pentru a întelege mai usor modalitatea în care se distribuie bonusul, luati ca bază aproximativă de calcul faptul că dvs. cumpărati de la Gano Excel produse cu 3 RON / 1 PV, iar Gano Excel vă returnează 1 PV la valoarea de 1 RON (diferenta se constituie în costuri de fabricatie, ambalare, transport, taxe si impozite pentru Gano Excel).

Exemplu:
Să presupunem ca domnul Ion se înscrie în Afacerea Gano Excel în luna Mai, realizand 300 PPV (volum de puncte personale).
În aceeasi lună înscrie 5 persoane legate direct de el, si anume domnii Paul, George, Costel, Dorel si Marcel, fiecare dintre acestia, realizând cate 60 PV personale în luna respectivă.

bonus-ganoDomnul Dorel o înscrie, la rândul său, pe doamna Anna, care realizează 400 PV personale si pe doamna Lili, care realizează 200 PV personale în decursul lunii Mai.

Observăm ca dl Ion a realizat:
– 300 PV personale
– 300 PV în linia întâi (60 PV x 5)
– 600 PV în linia a doua (Lili + Anna)


Total : 1.200 PV (cu întreaga echipă)
Conform Planului de Marketing, dl Ion a atins nivelul de 14 % !
Domnii Marcel, Paul, George si Costel au atins nivelul de 5%, prin cele 60 PV personale.
Doar domnul Dorel a atins pragul de 11% (660 PV), prin cumularea alături de cele 60 PV personale si a celor 600 PV ale echipei sale (Lili + Anna).

Care este BONUSUL domnului ION ?

1. Din cele 300 PV personale, dl Ion va primi 14 %.
Fiecare Punct Valoric Personal = 1RON.
Rezulta că, totalul PV personale ale dlui Ion reprezintă 300 RON, suma care constituie la rândul ei, baza pentru calculul Bonusului.
Deci, din 300 PV personale, dl Ion va primi:
300 RON x 14% = 42 RON
2. Din linia întâi, el va primi de la fiecare membru al acestei linii care a atins pragul de 5%, diferenta de 9 procente (14% – 5%).
4 persoane cu 60 PV = 240PV = 240 RON
240 RON x 9% = 21,6 RON

De la Domnul Dorel, va primi diferenta de 3 procente (14% – 11%), adică:
660 PGPV(volumul de puncte ale grupului personal, DOREL) = 660 RON
660 RON x 3% = 19,8 RON
3. Din a doua sa linie (Lili si Anna), el nu va lua decat puncte deoarece diferenta de 3 procente (14% – 11%) a luat-o de la directul lui (Dorel) iar Dorel la rândul lui va încasa un comision de 3 procente din linia sa directa (11% – 8%) fată de nivelul atins de Lili si Anna.

Bonusul total al dlui Ion este: 83.4 RON (42 + 21,6 + 19,8)